గోసంరక్షణ పథకం దాతలకు మనవి

kottiyoor devaswom

ఓం శివశక్తి పీఠం ఆధ్వర్యంలో సుమారు 108 గోవులు కలవు. ఎనుబది నాలుగు లక్షల జీవరాశులలో మానవకోటికి వివిధ రూపములలో మహోపకారం చేస్తున్న మూగజీవి గోమాతే కామధేనువు. ఈ కామధేనువు క్షీర సాగర మధనం నుండి ఆవిర్భవించింది. సకల దేవతా స్వరూపమే ఈ గోమాత. గోవును పూజించిన వారికి సర్వదేవతానుగ్రహం పొందుదురు. గో సంరక్షణ మరియు గోవులకు ఆహార నిమిత్తమై, పశుగ్రాసం, పచ్చ గడ్డి, ఎండుగడ్డి, తవుడు, దాణా, ఉలవలు,వివిధ ధాన్యములు నిమిత్తం నగదు రూపేణా గానీ, వస్తు రూపేణా గానీ తమ శక్తి మేరకు తగు విరాళం భక్తులు, దాతలు ఇచ్చి ఓం శివశక్తి పీఠం లో ఉన్న గోమాతా, స్వామి, అమ్మవార్ల మరియు 84 దేవతామూర్తుల పరిపూర్ణానుగ్రహం పొందవలసినదిగా కోరుతున్నాము. విరాళములు నగదు రూపేణా గానీ, డి. డి. రూపేణా గానీ, చెక్ రూపేణా గానీ, కార్డు స్వైపింగ్ ద్వారా గానీ, ఆర్.టి.జీ.యస్./నెఫ్ట్ ద్వారా గానీ “ఓం శివశక్తి పీఠం ” విజయ బ్యాంకు, గాదరాడ బ్రాంచ్, ఎక్కౌంట్ నెం. : 421301013000002, ఐ.యఫ్.యస్.సి. కోడ్ : VIJB0004213 ద్వారా చెల్లించవచ్చును.

శ్రీ భూదేవి, శ్రీదేవి సమేత కళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి మరియు ఇతర దేవతా నిత్య కళ్యాణ భవన నిర్మాణ దాతలకు మనవి

kottiyoor devaswom

“శ్రీ మేధా దక్షిణా మూర్తి వేద విద్యా ట్రస్టు" వారిచే శ్రీ భూదేవి, శ్రీదేవి సమేత కళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి మరియు ఇతర దేవతా నిత్య కళ్యాణ భవన నిర్మాణం శాశ్వత సుందర భవనము నిర్మించుటకు సంకల్పించి, నిర్మాణం గావించుచున్నారు. కావున భక్తులు, దాతలు, విశిష్ఠ దాతలు తమ శక్తి కొలది విరాళములు ఇచ్చి శాశ్వత దాతగా శ్రీ భూదేవి, శ్రీదేవి సమేత కళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి మరియు ఇతర దేవతా నిత్య కళ్యాణ భవనము నిర్మాణములో భాగస్వామ్యులు కావల్సినదిగా కోరుచున్నాము. దాత యొక్క వివరములు బోర్డుపై లిఖించబడును. ఈ అత్యద్భుత అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని స్వామి, అమ్మవార్ల మరియు 84 దేవతామూర్తుల పరిపూర్ణానుగ్రహం పొందవలసినదిగా కోరుతున్నాము. విరాళములు నగదు రూపేణా గానీ, డి.డి. రూపేణా గానీ, చెక్ రూపేణా గానీ, కార్డు స్వైపింగ్ ద్వారా గానీ, ఆర్.టి.జీ.యస్. /నెఫ్ట్ ద్వారా గానీ "శ్రీ మేధా దక్షిణా మూర్తి వేద విద్యా ట్రస్టు” విజయ బ్యాంకు, గాదరాడ బ్రాంచ్, ఎక్కౌంట్ నెం. : 421301013000004, ఐ.యఫ్.యస్.సి. కోడ్ : VIJB0004213 ద్వారా చెల్లించవచ్చును.

శాశ్వత వేదపాఠశాల, వేద విద్యార్థుల వసతి భవనము దాతలకు మనవి

kottiyoor devaswom

“శ్రీ మేధా దక్షిణా మూర్తి వేద విద్యా ట్రస్టు" వారు శాశ్వత వేదపాఠశాల, వేద విద్యార్థుల వసతి భవనము 3 అంతస్తులుతో కూడిన సుందర భవనము నిర్మించుటకు సంకల్పించి, నిర్మాణం గావించుచున్నారు. కావున భక్తులు, దాతలు, విశిష్ఠ దాతలు తమ శక్తి కొలది విరాళములు ఇచ్చి శాశ్వత దాతగా శాశ్వత వేదపాఠశాల, వేద విద్యార్థుల వసతి భవనముల నిర్మాణములో భాగస్వామ్యులు కావల్సినదిగా కోరుచున్నాము. దాత యొక్క వివరములు బోర్డుపై లిఖించబడును. ఈ అత్యద్భుత అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని స్వామి, అమ్మవార్ల మరియు 84 దేవతామూర్తుల పరిపూర్ణానుగ్రహం పొందవలసినదిగా కోరుతున్నాము. విరాళములు నగదు రూపేణా గానీ, డి. డి. రూపేణా గానీ, చెక్ రూపేణా గానీ, కార్డు స్వైపింగ్ ద్వారా గానీ, ఆర్.టి.జీ.యస్./నెఫ్ట్ ద్వారా గానీ “శ్రీ మేధా దక్షిణా మూర్తి వేద విద్యా ట్రస్టు" విజయ బ్యాంకు, గాదరాడ బ్రాంచ్, ఎక్కౌంట్ నెం. : 421301013000004, ఐ.యఫ్.యస్.సి. కోడ్ : VIJB0004213 ద్వారా చెల్లించవచ్చును.

నిత్య అన్నదానం దాతలకు మనవి

kottiyoor devaswom

శ్రీ ఉమామహేశ్వరీ నిత్య అన్నదాన ట్రస్టు : ది. 13.07.2015 నుండి నిర్విరామంగా నిత్య మహా అన్నదానం భక్తుల సహకారంతో జరుగుచున్నది. కావున నిత్య అన్నదానం నిమిత్తం ధనము, ధాన్యము, బియ్యము, పప్పులు, కూరగాయలు, నూనె, పాలు, పెరుగు, స్వీట్స్ మొదలగు ఇతర అన్నదాన సామాగ్రి భక్తులు తమ శక్తి కొలది శ్రీ ఉమామహేశ్వరీ నిత్య అన్నదాన ట్రస్టు వారికి విరాళముగా ఇచ్చి స్వామి, అమ్మవార్ల మరియు 84 దేవతామూర్తుల పరిపూర్ణానుగ్రహం పొందవలసినదిగా కోరుతున్నాము. విరాళములు నగదు రూపేణా గానీ, డి.డి. రూపేణా గానీ, చెక్ రూపేణా గానీ, కార్డు స్వైపింగ్ ద్వారా గానీ, ఆర్.టి.జీ.యస్./నెఫ్ట్ ద్వారా గానీ “శ్రీ ఉమామహేశ్వరీ నిత్య అన్నదాన ట్రస్టు” విజయ బ్యాంకు, గాదరాడ బ్రాంచ్, ఎక్కౌంట్ నెం. : 421301013000003, ఐ.యఫ్.యస్. సి. కోడ్ : VIJB0004213 ద్వారా చెల్లించవచ్చును.

శాశ్వత నిత్య అన్నదానం దాతలకు మనవి

kottiyoor devaswom

జన్మదిన, వివాహ, విశిష్ఠ పర్వదినములు మరియు జ్ఞాపకార్థం రోజున భక్తుల అభీష్టం మేరకు, కోరిన రోజున వారి గోత్ర, నామ, నక్షత్రంతో అభిషేకములు, అర్చనలు, హోమములు జరిపించి వారి పేరున ఆశ్రమమునకు వచ్చు భక్తులకు అన్నదాన ప్రసాద వితరణ చేయబడును. ఆ తేదికి ముందు రోజు దాతకు ఫోన్ ద్వారా మీకు విషయం తెలియజేయబడును. అవకాశం ఉన్నవారు ఆ రోజున వచ్చి వారు వారి స్వహస్తాలతో పూజాకార్యక్రములు చేయుట అనంతరము అన్నప్రసాదం వితరణ చేసే అత్యద్భుత అవకాశం పొందగలరు. దాత అవకాశం లేక రాలేనిచో ఆయా కార్యక్రమములు క్షేత్ర కార్యకర్తలచే నిర్వహించబడును. మరియు దాత యొక్క వివరములు బోర్డు పై లిఖించబడును. కావున తమ శక్తి కొలది శాశ్వత అన్నదానమునకు విరాళములు శ్రీ ఉమామహేశ్వరీ నిత్య అన్నదాన ట్రస్టు వారికి ఇచ్చి స్వామి, అమ్మవార్ల మరియు 84 దేవతామూర్తుల పరిపూర్ణానుగ్రహం పొందవలసినదిగా కోరుతున్నాము. విరాళములు నగదు రూపేణా గానీ, డి.డి. రూపేణా గానీ, చెక్ రూపేణా గానీ, కార్డు స్వైపింగ్ ద్వారా గానీ, ఆర్.టి.జీ.యస్./నెఫ్ట్ ద్వారా గానీ "శ్రీ ఉమామహేశ్వరీ నిత్య అన్నదాన ట్రస్టు” విజయ బ్యాంకు, గాదరాడ బ్రాంచ్, ఎక్కౌంట్ నెం. : 421301013000003, ఐ.యఫ్.యస్.సి. కోడ్ : VIJB0004213 ద్వారా చెల్లించవచ్చును.

శాశ్వత నిత్య అన్నదాన భవనం మరియు వసతి భవనం నిర్మాణ దాతలకు మనవి

kottiyoor devaswom

శ్రీ ఉమామహేశ్వరీ నిత్య అన్నదాన ట్రస్టు వారు నిత్య అన్నదానం మరియు వసతి నిమిత్తం తాత్కలికముగా ఉన్న భవనములను తీసివేసి, శాశ్వత నిత్య అన్నదాన భవనం మరియు వసతి భవనం 3 అంతస్తులుతో కూడిన సుందర భవనములు నిర్మించుటకు సంకల్పించి, నిర్మాణం గావించుచున్నారు. కావున భక్తులు, దాతలు, విశిష్ఠ దాతలు తమ శక్తి కొలది విరాళములు ఇచ్చి శాశ్వత దాతగా శాశ్వత నిత్య అన్నదాన భవనం మరియు వసతి భవనముల నిర్మాణములో భాగస్వామ్యులు కావల్సినదిగా కోరుచున్నాము. దాత యొక్క వివరములు బోర్డు పై ఖించబడును. ఈ అత్యద్భుత అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని స్వామి, అమ్మవార్ల మరియు 84 దేవతామూర్తుల పరిపూర్ణానుగ్రహం పొందవలసినదిగా కోరుతున్నాము. విరాళములు నగదు రూపేణా గానీ, డి.డి. రూపేణా గానీ, చెక్ రూపేణా గానీ, కార్డు స్వైపింగ్ ద్వారా గానీ, ఆర్.టి.జీ.యస్./నెఫ్ట్ ద్వారా గానీ “శ్రీ ఉమామహేశ్వరీ నిత్య అన్నదాన ట్రస్టు" విజయ బ్యాంకు, గాదరాడ బ్రాంచ్, ఎక్కౌంట్ నెం.421301013000003, ఐ.యన్.యస్. సి. కోడ్ : VIJB0004213 ద్వారా చెల్లించవచ్చును.

దీప-ధూప, నైవేధ్య, దాతలకు విజ్ఞప్తి

kottiyoor devaswom

ఓం శివశక్తి పీఠం - కైలాష, వైకుంఠ, మహా శక్తి విశిష్ఠ 54 ఆలయాలు, 84 దేవతా మూర్తులు కొలువై ఉన్న కలియుగంలో ఏకైక మహోన్నత పుణ్యక్షేత్రం. ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో కొలువై ఉన్న దేవతలకు నిత్య దీప-ధూప, నైవేధ్య, అభిషేక, అలంకరణ, అర్చన, హోమ, కళ్యాణ కార్యక్రమములు ప్రతీ రోజు జరుగును. ఈ నిత్య కార్యక్రముముల నిమిత్తం అభిషేక ద్రవ్యములు గానీ, అలంకరణ ద్రవ్యములు గానీ, పూజా ద్రవ్యములు గానీ, హోమ ద్రవ్యములు గానీ, వస్త్ర ద్రవ్యములు గానీ, కళ్యాణ ద్రవ్యములు గానీ, పుష్ప ద్రవ్యములు గానీ, నెయ్యి గానీ, నల్ల నువ్వెల నూనె గానీ, నైవేధ్య సామాగ్రి గానీ మరియు ఇతర క్షేత్ర ఖర్చుల నిమిత్తంగానీ ధన రూపేణా, వస్తు రూపేణా విరాళములు తమ శక్తి కొలది భక్తులు, దాతలు ఇచ్చి ఓం శివశక్తి పీఠం లో ఉన్న స్వామి, అమ్మవార్ల మరియు 84 దేవతామూర్తుల పరిపూర్ణానుగ్రహం పొందవలసినదిగా కోరుతున్నాము. విరాళములు నగదు రూపేణా గానీ, డి.డి. రూపేణా గానీ, చెక్ రూపేణా గానీ, కార్డు స్వైపింగ్ ద్వారా గానీ, ఆర్.టి.జీ.యస్./సెఫ్ట్ ద్వారా గానీ “ఓం శివశక్తి పీఠం " విజయ బ్యాంకు, గాదరాడ బ్రాంచ్, ఎక్కౌంట్ నెం : 421301013000002, ఐ.యఫ్. యస్.సి. కోడ్ : VIJB0004213 ద్వారా చెల్లించవచ్చును.