వాహన పూజ

kottiyoor devaswom

వాహన పూజ : - దీనిలో యజమాని ఇంటికి సామరస్యంగా మారడానికి మరియు భవిష్యత్తులో ఎటువంటి దురదృష్టాలను నివారించడానికి కొత్త కారు కోసం ప్రార్థిస్తాడు. ఈ సంప్రదాయానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది, ఎందుకంటే ఇది దేవునికి కృతజ్ఞత చూపుతుంది, కారు మరియు డ్రైవర్‌ను దురదృష్టాలు మరియు ప్రమాదాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. కొత్త కారు కొనుగోలు చేసినప్పుడల్లా ఇంట్లోనే కొత్త కారు పూజ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆచారాన్ని భాయి-దూజ్, గణేష్ చతుర్థి, గుడి పడ్వా, అక్షయ తృతీయ, ధంతేరస్ మరియు నవరాత్రి వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలలో లేదా పండుగలలో కూడా నిర్వహించవచ్చు.