సుహాసిని పూజ

kottiyoor devaswom

సుహాసిని పూజ:- సుహాసిని పూజ, సువాసిని పూజ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది శరద్ నవరాత్రి సమయంలో పాటించే ఆచారం. పూజ చేయడానికి నిర్దిష్ట రోజు లేదా తేదీ లేదు కానీ కొన్ని రోజులలో కలశ స్థాపన మరియు దుర్గాష్టమి రోజున, సుహాసిని పూజను జరుపుకుంటారు. అయితే, ప్రతి పూర్ణిమ నాడు పూజ ఒక సాధారణ ఆచారం, కానీ నవరాత్రి రోజుల్లో ఇది శుభప్రదం. పూజలో వివాహిత అయిన సుమంగళిని దుర్గామాత స్వరూపంగా భావించి పూజిస్తారు.

కొన్ని ప్రాంతాలలో, శరద్ నవరాత్రులలో సువాసిని పూజ తప్పనిసరి ఆచారం. కుమారి పూజగా, సుహాసిని పూజ కూడా నిర్వహిస్తారు. వివాహిత స్త్రీకి దక్షిణ లేదా సంతర్పణతో పాటు భోజనం, పండ్లు, బట్టలు సమర్పించి ఆ రోజు దేవతగా పూజిస్తారు.