శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారికి : -    ప్రతీ బుధవారం పంచామృత అభిషేకము, పూజలు, అలంకరణలు మరియు పర్వదినములలో సుదర్శన హోమములు జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమంవారిచే చేయబడును.