శ్రీ తారకేశ్వర స్వామి వారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ తారకేశ్వర స్వామి వారికి (ప్రధాన శివాలయం) :- ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు, పంచముఖేశ్వరునికి (పశు-పతినాథ్ స్వామి వారికి) నిత్య పంచామృత అభిషేకాలు, అలంకరణలు, అష్టోత్తర శతనామ పూజ, షోడశోపచార హారతులు, ప్రతీ సోమవారం రోజున రుద్రాభిషేకములు, రుద్ర హోమములు, మాసశివరాత్రి పర్వదిన రోజున ప్రదోషకాల (సాయంత్రం) విశేష అభిషేకములు, శివపార్వతుల కళ్యాణం, పల్లకీ సేవ జరుగును. అభీష్టంగల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాటు ఆశ్రమం వారిచే చేయబడును.