శ్రీ గాయత్రీ దేవి అమ్మవారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ గాయత్రి అమ్మవారికి : -    ప్రతీ శుక్రవారము పంచామృత అభిషేకము, కుంకుమ పూజలు, అలంకరణలు జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమం వారిచే చేయబడును.