శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామి వారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామి వారికి : -    ప్రతీ సోమవారం పంచామృత అభిషేకము, పూజలు, అలంకరణలు, ఏకాదశి రోజున మరియు మఖా నక్షత్రంనకు సత్యనారాయణ వ్రతం జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమం వారిచే చేయబడును.