శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ సమేత చంద్రమౌళేశ్వర స్వామి పీఠం

kottiyoor devaswom

కైలాస మానస సరోవరం నుండి పీఠాధిపతులు వారు తీసుకువచ్చి ప్రతిష్టించిన శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి శ్వేత వర్ణ స్పటిక లింగం మరియు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి శ్వేతవర్ణ శ్రీ చక్ర పీఠం. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేయించుకొనుటకు ఆశ్రమం వారిచే తగిన ఏర్పాట్లు చేయడమైనది.