శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత కల్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు

kottiyoor devaswom

శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి    ప్రతీరోజు పంచామృత అభిషేకము, అలంకరణలు, ప్రతీ శుక్రవారం విశేష అభిషేకములు, సుప్రభాత సేవ, తిరుప్పావై సేవ, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ, మహాలక్ష్మి సమేత నారాయణ హోమం జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమములు చేయించుకొనుటకు తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమం వారిచే చేయబడును.