శ్రీ తారకేశ్వర దేవి అమ్మవారు

kottiyoor devaswom

శ్రీ తారకేశ్వరి దేవి అమ్మవారికి : -    ప్రతిరోజు పంచామృత అభిషేకములు, అలంకరణలు, కుంకుమ పూజ, కుంభహారతి మరియు మంగళవారం శుక్రవారం మూలా నక్షత్రం పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని విశేష అభిషేకములు జరుగును. అభీష్టం గల భక్తులు స్వయంగా పాల్గొని ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేయించుకుంటూ తగిన ఏర్పాట్లు ఆశ్రమం వారి చేయబడినవి.